LIÊN HỆ

Công ty TNHH TM & DVCN Bắc Trung Nam
55 Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tel: (08) 66 525 553 - 0162 911 53 52
E-mail: info@bactrungnam.info.vn